Fritt Fram 2016

Bli med på Fritt Fram! 2017

Bli med på den store kunnskapsjakta i Tromsø lørdag 30. september. Bli med på "Fritt Fram!" i og utenfor Framsenteret, Polaria og M/S Polstjerna.

  • Gratis inngang!

  • Bli med på kunnskapsjakta, vinn premier!

  • Lett adkomst til fots og med sykkel!

  • Busstopp ved festivalområdet

  • Gratis parkering

  • Salg av mat og drikke. Mulighet til å ta med matkurven.

Tromsø, lørdag 30. september, klokken 11.00 – 16.00

Fritt Fram 2_650x505.jpg

Fritt Fram! arrangeres i og utenfor Framsenteret, Polaria og M/S Polstjerna. Fritt Fram! er en del av Forskningsdagene 2017 og arrangeres av Framsenteret samt en rekke andre institusjoner og organisasjoner.

Her er noe av det du kan oppleve hvis du kommer:

Plasten i havet

Se deg rundt! Hvor mye av det du ser er laget av plast? Også dyrene i havet ser stadig mer plast når de svømmer rundt på jakt etter mat. Hvorfor er det plast i havet og hvordan påvirker det dyrene der? Bli med og finn ut hvordan du kan hjelpe til å redusere plast i havene!

Workshop: Bli med å lag kunst av plast fra fjæra

 I Tromsø er det en voksende interesse for miljøet og samle inn plast langs kysten utenfor Tromsø. For å belyse flere sider av marin forsøpling lager vi en workshop på Fritt Fram! der målet er å formidle konsekvenser av marint avfall ved å lage bilder og kunst av plasten RenKyst har funnet i fjæra. Bildene som blir laget under workshopen vil bli stilt ut på ulike lokaliteter i Tromsø, blant annet vil noen av de ble hengt opp på Polaria i en periode.

Får blåskjell vondt i magen når de spiser plast?

Når plast havner i havet så deles det over tid opp i bittesmå biter som blåskjellen spiser. Bli med å se hvordan dette ser ut inni blåskjellene. Tror du at blåskjellene får vondt i magen av plast?

Miljødetektivene: Er alt usynlig usynlig?

På NILU er vi ekte miljødetektiver. Noen kjemiske forbindelser ønsker vi ikke i naturen. Du kan ikke se dem med øynene dine, men vi har vi avanserte instrumenter for å oppdage dem. Hvordan kan noe som er usynlig bli synlig? Kom og se hva miljødetektiver gjør.

Kvalaoke – syng som en kval!

Hvorfor synger kvalen, og hvordan høres det ut? Det lærer du her, og så får du prøve deg på din egen kval-karaoke. Syng med den stemmen du har, og se om du kan etterligne en kval!

Kvalene våre og den lange vandringen fra en verdensdel til en annen

Knølhvalen er en stor og mystisk skapning som har alle verdenshavene som tumleplass. Vi har lenge visst at den vandrer over store avstander men ikke helt hvor ferden går. De siste årene har vi vært så heldige å ha disse hvalene rett utenfor stuedøra her i Tromsø og mange har fått oppleve disse fantastiske kjempene på nært hold. Det at de har kommet inn i fjordene her i Tromsø har også gitt forskerne en unik mulighet til å satelittmerke noen av disse hvalene og avsløre noe av hemmelighetene og privatlivet deres. Bli med oss på Fritt Fram og hør på den spennende historien om merkingen og ferdene disse hvalene gjør ute i de store verdenshavene.

Sjøfuglene og ungene

Lomvien – en ekstremsportutøver

Lomvien ser kanskje klønete ut på land, men visste du at den egentlig er en ekstremsportutøver? Før ungene er fullt utvokste og enda ikke kan fly, kaster de seg utfor høye klipper i fuglefjellet. Om vinteren dykker lomvien ned til 160 meter. Kom og lær mer om denne og andre sjøfugler!

Det store reindriftsspillet

Hvilke utfordringer møter reindriftsutøverne når de skal drive bærekraftig? Hva spiser reinen, og når? Er reindriftsnæringa utsatt for klimaendringer, og i så fal, hvilken betydning får det.

Hva skjuler seg på havbunnen?

Bli god på bunnen! Sammen med forskere kan du ta prøver fra havbunnen utenfor Polaria og analysere dem. Det finnes nok mer der nede enn du trodde!

Målerjakt

Har du noen gang hørt om bjørkemålere? I Nordnorge kaller vi de også for lauvmakk. Det er larver av sommerfugler som spiser opp bjørkeskogen på sommeren. Nå på høsten kommer de voksne målere frem og i år skal vi kartlegge de med appen Målerjakt. Til det trenger vi hjelp fra mange små og store måler-jegere. Kom og lær mer om målere og bli med på jakten!

Spekk, snørr og gørr!

Kvalene har ingen grenser, de beveger seg på kryss og tvers av verdenshavene. De reiser til noen steder for å spise og til andre steder for å føde barn. De kommer til Tromsø for å spise seg fet og så svømmer de til sydligere strøk for å føde barn. Men hvordan går det med kvalene nå når miljøet er i endring? Påvirkes helsen dere av klimaendring og miljøgifter? Vi forskere bruker flere metoder for å lære om kvalen, vi bruker droner som kan fly over hvalene for å ta bilder, filme og ta prøver av kvalens snørr!

Lær mer om selen

Lær om sel. Hva spiser selen? Hvor dypt dykker den? Lær mer om de ulike selartene og hvordan vi forsker på dem. Aktivitetskrok for barn med konkurranse og tegneverksted. Bøker om sel, barnebøker.

Selforing og -trening

Når vi trener selene legger vi vekt på at det skal bidra til trivselen deres, og vi bruker trening med positiv forsterking. Selene liker å bli utfordret til å lære nye ting. Her får du se seler på nært hold og det er nesten ingen grenser for hva de kan få til! Bli med på selforinga og lær mer om storkobber og steinkobber. Hva bruker storkobben bartene til? Finnes det steinkobber i Arktis?

Bli med på ei skikkelig selfangsskute!

Besøk selfangstskuta M/S Polstejrna. Hvilke verdier har selfangsten representert for Tromsø? Fotoutstilling fra selfangst.

Lag selskinnsprodukter

Aktivitetskroken i Polaria.

 

Overvåking av radioaktivitet i Nord

Mat kan være radioaktiv, men hvordan finner vi ut det? Du får mulighet å velge et produkt fra en matkurv og måle om maten er radioaktiv.

Hvis noe skjer, hvilken beredskap og overvåking har vi? Lær mer om responskapasitet og samarbeid i Nord.

--

Arrangører: Framsenteret A/S, Polaria, NINA - Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for luftforskning, Statens strålevern, Kystverket, Akvaplan-niva, Polaria, Tromsø kommune, UIT Norges arktiske universitet, Studentenes dykkerklubb, Havforskningsinstituttet, Arktisk råds sekretariat. Ren kyst.