3Atqasuk copy web

Capturing predators in pictures: research-based education with wildlife cameras

Through the project TUNDRA schoolnet, pupils in the Tundra region studies arctic predators and get hands-on experience with climate-ecological research. 
2014-04-14

Flaggskip: “Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk.”

Global oppvarming griper inn i hverdagen

Det er et stort kunnskapsbehov om hvilke koblinger som finnes mellom klimaendringer, økosystemer og samfunn.