Yamal2

Framogram 45: Monitoring animal life on the Russian tundra

Fieldwork in Yamal, Siberia, Russia.

Yamal_650x433.jpg

Welcome to Yamal, a peninsula in western Siberia that extends over 700 km from the forest tundra transition to the high Arctic. Most of the peninsula is permanently frozen sandy ground. Every summer for nine years, Dorothee Ehrich has visited Yamal to study its teeming fauna.

Years of research on the vast Russian tundra are showing changes in the ecosystem. Dorothee Ehrich, from the Department of Arctic and Marine Biology at UiT The Arctic University of Norway, and her Russian colleagues from the Arctic Research Station of the Insitute of Plant and Animal Ecology of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, monitor the ecosystem to find out who eats whom among the peninsula’s birds and mammals, and – not least – how this is affected by climate changes. Their monitoring is part of the project called KOAT-Russia, “little sister” of the Fram Centre project Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT).

On the picture Dorothee Ehrich and a colleague has trapped a long-tailed skua to band it and equip it with a geolocator, a small device that stores information about the bird’s annual migration. Photo: Evgenia Viguzova.

Front photo: Scientist Dorothee Ehrich on the tundra of Russia’s Yamal Peninsula. She has come here for fieldwork nine summers in a row. Click on picture for full frame. Photo: Aleksandr Sokolov

Read more in Fram Forum 2017

--

Overvåking av dyreliv på den russiske tundraen

 

Velkommen til Yamal! Dette er ei halvøy i Vest-Sibir som strekker seg over 700 km fra skogen, via tundra og til det Høy-Arktis. Det meste av halvøya er permanent frosset sandgrunn. Hver sommer i ni år har Dorothee Ehrich besøkt Yamal å studere det yrende dyrelivet.

Mange års forskning på det store russiske tundraen viser endringer i økosystemet. Dorothee Ehrich, fra Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet, og hennes russiske kolleger overvåket økosystemet for å finne ut hvem som spiser hvem blant halvøyas fugler og pattedyr. Og ikke minst - hvordan dette påvirkes av klimaendringer. Arbeidet er en del av prosjektet kalt KOAT-Russland, som er "lillesøster" av framsenter-prosjektet COAT (Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra)

På bildet har Dorothee Ehrich og en kollega fanget en fjelljo som de utstyrer med en geolocator, en liten enhet som lagrer informasjon om fuglens årlige migrasjon – eller enklere sagt; informasjon om hvor fuglen flyr. Foto: Evgenia Viguzova.

Frontfoto (Klikk på bildet for full størrelse): Dorothee Ehrich har vært ni sesonger på tundraen i Yamal for å studere klimaendringene. Photo: Aleksandr Sokolov.

Les mer i Fram Forum 2017