Dorte Herzke med prøver_200x156

NILUs laboratorium på Framsenteret

Et firkanta hull i ei steikepanne, det er CSI-forskning i praksis på NILUs laboratorium på Framsenteret. Og det er faktisk mer nyttig enn du kan tenke deg.

Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret

NILUs laboratorium på Framsenteret