NINA - Norsk institutt for naturforskning

NINA weblogoNINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter for naturforskning. Naturforvaltning i nordområdene byr på en rekke utfordringer som krever gode kunnskaper om samspill mellom ulike arter, økosystemer og menneskelige aktiviteter.