Geir Systad på feltarbeid_500x332

På tur med fugleforskere

På Framsenteret i Tromsø har et knippe forskere ved Norsk institutt for naturforskning kartlegging av fugler langs hele norskekysten som sin viktigste oppgave. Dette er hva de ser når de er ute med fly langs kysten.