FotoBjørn Strøm NP

SEAPOP: Merking av krykkjer

Nå er det ikke bare fuglene som vet. Forskere har funnet leveområdene til krykkje på vinteren. Det er første gang en slik kartlegging dekker hele artens utbredelsesområde i Atlanterhavet.